O NAMA AKTIVNOSTI GOSTI N0V0STI GALERIJA KONTAKT English
 
Dobrodošli
Asocijacija sistemskih terapeuta (AST) je nevladina organizacija, osnovana 2005. godine, koja okuplja grupu edukovanih i medjunarodno sertifikovanih psihoterapeuta, trenerski tim koji obavlja edukaciju iz oblasti sistemske porodične psihoterapije.

AST je registrovan kao Evropski akreditovan trening institut za psihoterapiju.
Psihoedukativna porodična terapija se realizuje u mnogim formatima (pojedinci, parovi, porodice, grupe), uključujući i terapijske sesije sa pojedinačnim porodicama, terapijske sesije sa više porodica, grupne terapijske sesije, rad sa timovima i organizacijama itd. Programi usavršavanja iz porodične terapije u svoj kurikulum uključuju praksu baziranu na dokazima a izazov za sistemske terapeute i programe usavršavanja iz porodične terapije je razvijanje koherentnog, sveobuhvatnog radnog okvira multi-modalnog pristupa.
efta eapČlanovi Asocijacije su visoko edukovani i medjunarodno sertifikovani stručnjaci iz oblasti sistemske porodične psihoterapije:

- Prof Dr Nevena Čalovska - Hercog, Dr sci.med., ECP
- Desanka Nagulić, ECP
- Jelena Milićević, ECP
- Radmila Vulić - Bojović
- Dr Snežana Mijalković, Mr sci.med., ECP
- Bojan Vuković, ECP
- Prof Dr Saveta Draganić Gajić, Dr sci.med., ECP
- Lana Vučičević Miladinović, ECP
- Svetlana Dražović
- Milica Belada
- Jolanda Dojić

 

 


NOVOSTI

Upis u prvu godinu edukacije u Beogradu
13. oktobar 2017. godine

eap

efta


ASOCIJACIJA SISTEMSKIH TERAPEUTA

Kralja Milana 4,
11 000 Beograd, Srbija

e-mail:
astcentar@gmail.com

 
European Association
for Psychotherapy
European Family Therapy Association
Training Institutes Chamber