O NAMA AKTIVNOSTI GOSTI N0V0STI GALERIJA KONTAKT English
 
Gostujući renomirani terapeuti

AST je od osnivanja ustanovila redovnu praksu pozivanja istaknutih stručnjaka iz oblasti psihoterapije sa ciljem prikazivanja svog rada, razmatranja ideja sa našim kolegama i razmenom svežih iskustava.

 

Hans Christian Michaelsen, norveški psihoterapeut i supervizor, profesor na specijalizovanom Univerzitetu Vid u Oslu; pisac i istraživač; predsednik Norveške asocijacije za porodičnu terapiju i urednik časopisa «Fokus på familien».


Tema radionice: “Refleksije o refleksijama-inspiracije za terapiju i superviziju u prostorima promene za klijente, terapeute i supervizore”, jun 2019. godine

 


 

Michel Maestre,francuski psiholog i psihoterapeut, osnivač i direktor instituta Psycom; ima 30-godišnje iskustvo u radu sa parovima na raznim meridijanima, koristi kreativne i originalne tehnike, kao pasionirani igrač tanga u svoj terapijski rad unosi i elemente plesa.

Tema radionice: „Da li ste za ples?”, mart 2019. godine

 Prof Umberta Telfener, klinički psiholog, profesor na Univerzitetu u Rimu, sistemski porodični terapeut i supervizor; autor mnogih knjiga i članaka o sistemskom radu sa parovima.

Tema radionice: „„Ljubav i seksualnost u terapiji parova“, mart 2017. godine 

Prof Dr Mila Goldner Vukov, PhD, psihijatar, edukator i supervizor sistemske porodične terapije, konsultant i predavač na Univerzitetu u Oklandu, Novi Zeland, rukovodilac Centra za Mentalno zdravlje, MANAAKI, u Oklandu.

Gostovala u više navrata.

Teme radionica:

"Različita lica ljubavi (partnerski odnosi)", septembar 2015. godine.

"Porodične senke: psihoanalitički koncepti u porodičnim odnosima – implikacije za psihoterapijsku praksu", septembar 2010. godine. 

"Odnos majka-ćerka: implikacije za porodičnu terapiju" i "Epikurov dar: od savladavanja do uživanja", mart 2009. godine.

"Rizici i intervencije u problemu suicida: kako da pozovemo nekoga da se vrati životu?" i "Maligni narcizam: kada je plakala Pepeljuga?", avgust 2007. godine.


 Kyriaki Polychroni, M.A., C.G.P., bivša predsednica Evropske asocijacije sistemskih terapeuta; klinički psiholog; edukator i supervizor sistemske porodične terapije, Institut Anthropos u Atini.


Četvorodnevni trening: "Partnerska terapija fokusirana na emocije", maj i novembar 2014. godine.
Tema radionice: "Partnerska terapija fokusirana na emocije", oktobar 2012. godine.


Haviva Ayal, Ph.D, edukator iz sistemske porodične terapije u Izraelu; konsultant i supervizor za "coaching" program za roditelje u Asocijaciji za decu sa posebnim potrebama takodje u Izraelu.

Tema radionice: "Metafore u psihoterapiji", novembar 2011. godine.
Prof Dr Arlene Vetere
, klinički psiholog, sistemski porodični terapeut i supervisor; profesor na Surrey Univerzitetu u Velikoj Britaniji, bivša predsednca Evropske asocijacije za porodičnu terapiju.

Tema radionice: "Emocionalna privrženost u porodičnoj terapiji", novembar 2010.Prof Dr Ivan Eisler, profesor porodične psihologije i porodične terapije, načelnik Odseka za porodičnu terapiju na Institutu za psihijatriju u Londonu, načelnik Klinike za poremećaje ishrane adolescenata u Londonu, Maudsley bolnica, istraživač studije o porodičnoj terapiji i samopovređivanju adolescenata.

Tema radionice: "Adolescenti i samopovredjivanje: sistemski pristup u tretmanu prema protokolu", septembar 2009. godine.


Prof Dr Mony Elkaim, osnivač pokreta porodične terapije (EFTA i EAP); bivši predsednik Evropske asocijacije za psihoterapiju (EAP) i Evropske asocijacije za porodičnu terapiju (EFTA-TIC); Institut d’Etudes de la Famille et des Systemes Humains, Belgija; Elkaim Formations, Francuska.

Tema radionice: "Rad sa parovima: rezonantna osećanja terapeuta", jun 2009. godine.

Mony Elkaim Video

Annette Kreuz Smolinski, istaknuti stručnjak za rad sa parovima, rukovodilac trening škole u Valensiji, Španija; dobitnik nagrade EFTA-e za doprinos povezivanju i saradnji nacionalnih udruženja porodičnih terapeuta.

Tema radionice: "Fazni model i korišćenje humora u terapiji parova", novembar 2008. godine.
Rodolfo de Bernart
, M.D.,Psych, direktor Istituta za psihoterapiju u Firenci, bivši predsednik italijanskog društva psihoterapeuta, predsednik internacionalne asocijacije sistemskih mediatora, predsednik italijanske federacije asocijacija psihoterapeuta, EFTA-TIC član borda.  

Tema radionice: "Slike i crteži u edukaciji i praksi u porodičnoj terapiji: nove veštine iz starih tehnika", mart 2007. godine.

 


Prof Dr Dragan M. Svrakić, jedan od najčešće citiranih autora u oblasti savremenih istraživanja o neurobiološkim osnovama ponašanja; profesor psihijatrije na Washington University School of Medicine, St Louis, MO, USA.

Tema radionice: "Psihoterapija u svetlu savremenog biološkog shvatanja ponašanja", oktobar 2008. godine.

 


Lucie Hornova, klinički psiholog, sertifikovani sistemski porodični psihoterapeut i supervizor. Predstavnik je Češke Republike u Evropskoj asocijaciji za porodičnu terapiju (EFTA) od 2006.godine, a aktuelno je član Glavnog odbora EFTA. Više ...

Tema radionice: “Korišćenje posude za pesak u radu sa desom iz visoko rizičnih porodica”, novembar 2019. godine


Petros Polychronis, M.D i Kyriaki Polychroni, M.A., C.G.P., osnivači i edukatori Instituta Antropos u Atini, Grčka.

Tema radionice: "Unutrašnji glas i grupni proces u sistemskoj porodičnoj terapiji i edukaciji: ostvarivanje sekvence i različitosti", april 2008. godine.
David Campbell, klinički psiholog i konsultant, radio je na Tavistok klinici u Londonu, u odseku za decu i porodicu; bio je sistemski porodični terapeut i voditelj edukacije iz sistemske psihoterapije; konsultant organizacijama specijalizovanim za razvoj i organizaciju timskog rada; urednik velikog broja značajnih edicija iz oblasti sistemske porodične terapije.

Tema radionice: "Modeli sistemskog treninga i supervizija", novembar 2007. godine.Rodolfo de Bernart
, M.D.,Psych, direktor Istituta za psihoterapiju u Firenci, bivši predsednik italijanskog društva psihoterapeuta, predsednik internacionalne asocijacije sistemskih mediatora, predsednik italijanske federacije asocijacija psihoterapeuta, EFTA-TIC član borda.  

Tema radionice: "Slike i crteži u edukaciji i praksi u porodičnoj terapiji: nove veštine iz starih tehnika", mart 2007. godine.

 


Jelena Manojlović
, specijalista medicinske psihologije, doktor medicinskih nauka, konsultant međunarodnih korporativnih organizacija, autor preko 40 stručnih radova, višegodišnji supervizor na specijalističkim studijama, aktuelno profesor na Fakultetu za medije i komunikacije, jedan od voditelja Master studija iz primenjene psihologije i psihoterapije.

Tema radionice: "Sistemski pristup u radu sa organizacijama", 2006. godine.
Slavica Gajdazis Knežević, medjunarodni ekspert za bolesti zavisnosti, osnivač prve škole i trening programa iz SPT, Skopje, Makedonija.

Tema radionice: "Sistemski pristup u lečenju bolesti zavisnosti", 2006. godine.
Dr Desa Marković, UKCP registrovan psihoterapeut i supervisor, akreditovan psihoseksualni terapeut, direktor programa za psihoterapiju i savetovanje u Ridžent školi za psihoterapiju i psihologiju u Londonu.

Tema radionice: "Sistemski pristup seksualnim diskfunkcijama", april 2006. godine.

 

 


NOVOSTI

Upis u prvu godinu edukacije u Beogradu
13. oktobar 2017. godine

eap

efta


ASOCIJACIJA SISTEMSKIH TERAPEUTA

Kralja Milana 4,
11 000 Beograd, Srbija

e-mail:
astcentar@gmail.com

 
European Association
for Psychotherapy
European Family Therapy Association
Training Institutes Chamber