O NAMA AKTIVNOSTI GOSTI N0V0STI GALERIJA KONTAKT English
 
Treća i četvrta godina edukacije (psihoterapijska praksa)

Osnovni ciljevi tokom treće i četvrte godine edukacije su razvijanje veština da se uspostavi i održi terapijska relacija; razvijanje veština korišćenja širokog spektra terapijskih intervencija; razvijanje veština samorefleksivnosti (sopstvenih uverenja, ponašanja i osećanja, ličnih  snaga, aspekata daljeg profesionalnog razvoja); razvijanje veština u prepoznavanju sopstvenih ograničenja u ulozi terapeuta; razvijanje veština korišćenja supervizije u neposrednom praktičnom radu sa porodicom.

Sadržaj programa* treće i četvrte godine obuhvata sledeće teme (prezentacije edukatora):  

 • Depresija, suicid i porodična terapija
 • Psihoze i porodična terapija
 • Bolesti zavisnosti i porodična terapija
 • Somatska bolest u porodici i porodična terapija
 • Porodica sa adolescentom
 • Poremećaji ponašanja i porodična terapija
 • Poremećaji ishrane i porodična terapija
 • Porodica sa vulnerabilnim članom (stari, osobe sa posebnim potrebama, itd )
 • Supervizija u porodičnoj terapiji

Teme seminarskih radova treće i četvrte godine (prezentacije edukanata):

 • Rodno senzitivna porodična terapija
 • Kulturalno senzitivna praksa i kulturalni genogram
 • Etička i antidiskriminatorna praksa u porodičnoj terapiji
 • Sistemska praksa u radu sa parovima
  • Seksualne disfunkcije i sistemski pristup
  • Homoseksualni parovi i sistemski pristup
 • Terapeutska relacija u porodici i porodičnoj terapiji
 • Istraživanja i porodična terapija
 • Pristupi, ideje i tehnike drugih psihoterapijskih škola u praksi porodične terapije
 • Sistemski pristup u radu sa timovima i organizacijama
 • Razumevanje osećanja i rad sa osećanjima u porodičnoj terapiji
 • Intervencije porodične terapije u različitim setinzima
 • Kritičko razmatranje različitih škola porodične terapije i kritičko sagledavanje njihove primene u neposrednoj praksi
 • Korišćenje "self-a" u porodičnoj terapiji
 • Završavanje  porodične terapije

*Moguće su izmene u programu i tokom realizacije programa zavisno od procene potreba članova grupe. Tokom realizacije programa posebno će se isticati značaj uloge pola, etike, rezilijentnosti, kulture, moći i samorefleksivnosti.  

Osnovni metod rada je grupni-interaktivni rad, koji uključuje i video snimak rada sa porodicom.  

Seminarske teme
Spremaju se u formi "power pointa" na radioničarsko interaktivan način u trajanju od 90 min (kratka prezentacija, mogućnosti primene u kliničkoj praksi, osmišljene vežbe za članove grupe, itd). Očekuje se i od ostalih edukanata da se pripreme za diskusiju vezanu za seminarsku temu. Edukatori se obavezuju da dostave edukantima bazičnu literaturu. Napominjemo da sadašnji nivo profesionalnog razvoja pretpostavlja i angažovanje edukanata u pronalaženju potrebne relevantne literature. 

Peer grupe (intervizijske grupe)
Cilj "peer" grupa je prikaz slučaja na sistemski način (dileme terapeuta, teškoća, zastoja itd) a uz postavljanje odredjenog pitanja članovima grupe relevantnog za praktični rad sa porodicom. Prikaz u "peer" grupi traje najduže deset minuta a članovi grupe daju konstruktivan fidbek koji je usmeren na prepoznavanje snaga i kompetencija, otvaranje mogućnosti i novih perspektiva. U konstruktivnom fidbeku je isključen kriticizam a fokus je pitanje "šta može drugačije i kako?" Očekuje se od edukanata da se organizuju u "peer" grupe koje će se sastajati jednom mesečno u trajanju od 90 minuta.

Lični rad
Program edukacije iz sistemske porodične terapije, a tokom treće i četvrte godine edukacije, predvidja i lični rad u individualnom ili grupnom kontekstu sa terapeutom po izboru. Tim edukatora očekuje da edukanti prilože potvrdu o ličnom radu (minimum broj sati je 100).

NB: Kolege iz Novog Sada i okoline imaju mogućnost da se obrate u

Centar Harmonija
Kornelija Stankovića 39/ stan 20,
21000 Novi Sad
Kontakt osoba: Jelena Branković, 0632538508

web: www.centarharmonija.rs
email:harmonija.c@gmail.com

 

Napominjemo da su postavljeni zahtevi u skladu sa standardima Evropske asocijacije za psihoterapiju a kako biste stekli preduslove za dobijanje evropskog sertifikata!

 

Sistemski psihoterapeuti koji pružaju usluge ličnog rasta i razvoja:

Dunja Jevtić - dunja.jevtic11@gmail.com

Jelena Lekić - lekicjel@gmail.com

Ivana Lukić - ivana.lukic980@gmail.com

Marija Zekonja - marija.zekonja@gmail.com

Marko Jovašević - marko.jovasevic22@gmail.com

Dragana Kalinić - draganakalinic@gmail.com

Jelena Manojlović - jelenamanojlović@icloud.com

Sanja Djurdjević - djurdjevic.sanja26@gmail.com

Slavica Adamović - Zdravković - adamović1975@gmail.com

Milica Ćirić - milica.ciric@fmk.edu.rs

Jelena Srdanović Maraš - jelenasrdanovicmaras@gmail.com

Jasminka Marković - markovicjasminka71@gmail.com

 

 

 


NOVOSTI

Upis u prvu godinu edukacije u Beogradu
30. septembar 2022. godine

eap

efta


ASOCIJACIJA SISTEMSKIH TERAPEUTA

Kralja Milana 4,
11 000 Beograd, Srbija

e-mail:
astcentar@gmail.com

 
European Association
for Psychotherapy
European Family Therapy Association
Training Institutes Chamber