O NAMA AKTIVNOSTI GOSTI N0V0STI GALERIJA KONTAKT English
 
Druga godina edukacije (savetodavna praksa)

Osnovni ciljevi tokom druge godine edukacije su razvijanje teorijskih znanja o tehnikama intervenisanja u sistemskoj praksi; upoznavanje sa posebnim modalitetima funkcionisanja porodice; razvijanje praktičnih veština sistemskog intervenisanja (analiza protokola i prikaza slučaja); supervizija praktičnog rada sa porodicom (video snimci terapijske seanse); razumevanje značenja i značaja samorefleksivnosti u sistemskoj praksi.

Sadržaj programa* druge godine obuhvata sledeće teme:

 • Postmilanski pristup, postmoderno mišljenje u porodičnoj terapiji i terapija fokusirana na rešenje 
 • Narativna terapija
 • "Attachment teorija" i pristup osećanjima u sistemskoj praksi
 • Sistemski rad sa parovima
 • Sistemski rad sa porodicama u separaciji i razvodu
 • Specifične porodične konfiguracije i porodična terapija
 • Nasilje u porodici
 • Sistemski rad sa gubitkom u porodičnoj terapiji
 • Sistemski pristup roditeljstvu i uključivanje dece u porodičnu terapiju
 • Sistemski rad sa pojedincem
 • Sistemski rad sa tajnama u porodičnoj terapiji
 • Ispitna radionica

*Moguće su izmene u programu i tokom realizacije programa zavisno od procene potreba članova grupe. Tokom realizacije programa posebno će se isticati značaj uloge pola, etike, rezilijentnosti, kulture, moći i samorefleksivnosti.  

Osnovni metod rada je grupni-interaktivni rad radioničarskog tipa, aktivna participacija edukanata koja podrazumeva "dovodjenje" porodice u supervizijsku grupu (video snimak rada sa porodicom).  

 

 

Lični rad
Program edukacije iz sistemske porodične terapije, a tokom druge godine edukacije, predvidja i lični rad u individualnom ili grupnom kontekstu sa terapeutom po izboru. Tim edukatora očekuje da edukanti prilože potvrdu o ličnom radu (minimum broj sati je 50).

Po položenom ispitu druge godine edukanti dobijaju sertifikat kojim se potvrdjuje da su ovladali znanjima i veštinama porodičnog savetovanja.

 

 

 


NOVOSTI

Upis u prvu godinu edukacije u Beogradu
13. oktobar 2017. godine

eap

efta


ASOCIJACIJA SISTEMSKIH TERAPEUTA

Kralja Milana 4,
11 000 Beograd, Srbija

e-mail:
astcentar@gmail.com

 
European Association
for Psychotherapy
European Family Therapy Association
Training Institutes Chamber